TRAININGSZEITEN KENDO/IAIDO, KARATE

 

Montag:         16:30 - 17:30 Uhr      Karate Kinder Anfänger, ab 4 Jahren

                 17:30 - 18:30 Uhr      Karate Kinder und Jugendliche

                 18:30 - 20:00 Uhr      Kendo / Iaido

                       20:00 - 21:45 Uhr      Karate alle Kyu und Dan Träger

 

Dienstag:       18:30 - 19:45 Uhr      Karate Anfänger Erwachsene

 

Donnerstag:  19:15 - 20:45 Uhr      Karate Erwachsene alle Kyu und Dan Träger

 

Freitag:          18:30 - 20:00 Uhr       Kendo / Iaido